Hipoteràpia

Dirigida a totes aquelles persones que per la seva greu discapacitat física i/o cognitiva no poden exercir practicament cap acció sobre el cavall.

Oferim recolzaments generalitzats i extensos en la intervenció.