Aviso legal

En cumpliment de larticle 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) s'exposen a continuació les dades identificatives de l'empresa.

 

Denominació social:

Club Esportiu Cavall de Mar Centre d'Equitació

 

Número d'identificació fiscal:

G55032494

 

Domicili social:

Apartat de Correus 38

17240 Llagostera

 

Correu electrònic:

cavalldemar@gmail.com

 

Telèfon:

616 450 416

 

Aquest lloc web ha estat creat pel Club Esportiu Cavall de Mar Centre d'Equitació amb caràcter informatiu i per a ús personal dels usuaris.A través d'aquest Avís legal, es pretén regular l'accés i ús d'aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web y els seus usuaris. En accedir a aquest lloc web s'accepten els següents termes i condicions: L'accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

 

El simple accés a aquest lloc web no suposa establir cap tipus de relació comercial entre Cavall de Mar y l'usuari.

 

L'accés i la navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer les advertencies legals, condicions y termes d'ús contingudes en ella.

 

El titular del lloc web pot oferir serveis o productes que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars propies que, segons els casos, substitueixin, completin i/o modifiquin les presents condicions, i sobre les quals s'informarà a l'usuari en cada cas concret.