Constel·lacions Familiars

Les constel·lacions s’estan mostrant com una eina potent, amb una gran capacitat per desbloquejar aspectes de la nostra vida, ja que faciliten una quantitat d’informació molt fiable, en un breu espai de temps. La seva pràctica ens connecta amb un altre forma de veure i viure les relacions, fugint dels caos que sovint sembla que les envolti, per donar pautes de comprensió i resolució, sempre en benefici de totes les parts implicades.

 

Ara, i entre altres aspectes, gràcies a la seva sensibilitat de posicionament i resposta cap al seu entorn, els cavalls aporten a les constel·lacions una nova perspectiva i forma de mirar i entendre, minimitzant la possibilitat d’interferències humanes. En accedir a fer de representants en una constel·lació, els cavalls ens mostren que tots els éssers estem connectats i tenim la capacitat de “sentir” a l’altre, malgrat siguem espècies diferents. Un fet que ens ha d’obrir la ment a noves formes de conviure i relacionar-nos.

 

Anna Álvarez (Mediadora de Constel·lacions familiars)