Crèdits de Lliure elecció de la Universitat de Girona

Cavall de Mar col·labora amb el Servei d'Esports de la UdG per oferir Crèdits de Lliure Elecció. Són 6 sessions on es combina teoria i pràctica per poder introduir els alumnes al maneig i a la monta del cavall. Després d'aquesta sessió, els alumnes mostren un alt nivell de sensibilitat amb el món del cavall