Campus de vacances

Activitat enfocada als nens i nenes durant els períodes de vacances escolars. Ideal per introduir i aprofundir els participants dins el món del cavall. 

Inclou activitats amb cavalls, tallers temàtics, Horse Agilitty, T.R.E.C